ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ 303015 ALUMIL

DESIGN IS MAKING SENSE
OF THINGS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Μετά την τοποθέτηση της τάπας, το προφίλ θα πρέπει να ποντάρεται σημειακά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η έξοδός της.