ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ 303030 ALUMIL

DESIGN IS MAKING SENSE
OF THINGS.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Το πρώτο φυλλαράκι που συνδέει τα ελάσματα ανάρτησης με τον θώρακα,θα πρέπει να είναι χωρίς διάτρηση, για λόγους ασφάλειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Μετά την τοποθέτηση της τάπας, το προφίλ θα πρέπει να ποντάρεται σημειακά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η έξοδός της.