ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ 303032 ALUMIL

DESIGN IS MAKING SENSE
OF THINGS.

Υπό προϋποθέσεις μέγιστο πλάτος 10m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Μετά την τοποθέτηση της τάπας, το προφίλ θα πρέπει να ποντάρεται σημειακά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η έξοδός της.